• Rally i Norge

    Rally arrangeres på vanlige riksveier, fylkesveier og kommunale og private veier. Konkurransene kan vare fra noen timer opp til flere dager. I hver bil er det en fører og en kartleser, og løypene er delt inn i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Kartleseren skal gi føreren opplysninger om veien, og si fra om svinger og hindringer, slik at etappen kan kjøres så raskt som mulig. Fartsetappene kjøres alltid på lukkede veier, uten annen trafikk, og hastigheten er avgjørende. Mellom tidskontrollene, på transportetappene, kjøres det på idealtid. Avvik fra idealtiden blir straffet med tilleggstid.Klassene deles inn etter motorvolum, trimming, bilens alder, og hvor erfaren føreren er. Førerne må gå Rallykurs arrangert av NBF, og ha medlemskap i en klubb som er tilsluttet NBF. Ungdomsklassen er for førere mellom 16 og 18 år.I Norge kjøres både NM i rally og Norgescup i rally. Rallykjøring var forbudt i Norge fra 1972 til 1987, men nå er sporten populær både blant utøvere og publikum. WRC-runder i rally har også blitt arrangert i Norge, men nå er ingen av de norske løpene del av WRC. De store rallyløpene i Norge tiltrekker seg likevel mange utenlandske førere, særlig fra andre nordiske land.